Tuna Kuyucu has a new publication
Kuyucu, Tuna. 2018. “Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Dönüşümü: Hukuki ve Kurumsal Çatışmalar Üzerinden Bir Açıklama Denemesi” IdealKent Dergisi 24(9): 364-386.
Undergraduate
Education
Graduate
Education
NEWS & ANNOUNCEMENTS