Beraber Bakmak: Edebiyat ve Sosyoloji Lisansüstü Sempozyumu

Thursday, December 1, 2022 - 10:00
Location: 
Natuk Birkan Binası, İbrahim Bodur Oditoryumu
Host: 
Department of Sociology

BERABER BAKMAK: EDEBİYAT VE SOSYOLOJİ LİSANSÜSTÜ SEMPOZYUMU

Bu senenin teması: Hafıza

***

LOOKING TOGETHER: JOINT SYMPOSIUM ON 

TURKISH LITERATURE AND SOCIOLOGY

This year’s theme: Memory

 

1 December 2022, Boğaziçi University

 

Açılış Konuşması: 10.00-10.15

 

I.Oturum: 10.15-11.45

 

Damla Barın, “Hafızalar Arasında Yürümek: Hafıza Yürüyüşlerinde Hikâye Anlatıcılığı ve Geçmişle Yüzleşme”

 

Saliha Samanlı, “Mekânın Çağırdıkları: Huzur ile Karıncaların Günbatımı’nda Tarih, Bellek, Kimlik”

 

Ahmet Efe Ekici, “Bir Ömürden Geriye Kalan: Leylâ Erbil’in Kalan Metninde Hatırlama Yoluyla Tarihle Hesaplaşma ve Benliğin Kuruluşu”

 

Yağmur Çağatay, “Mekânsallık Üzerine Yeni Açılımlar: "Thirdspace" Kavramı Üzerinden  İfşanın İzini Sürmek”

 

 

Ara: 11.45-12.00

 

II.Oturum: 12.00-13.15

 

Büşra Şengül, “Ailenin Kazdığı Kuyular: Geceye Uyananlar Romanında Hafıza ve Travma”

 

Esra Nur Akbulak, “Başkalaşım, İnkâr ve Hınç: Peyami Safa Romanlarının “Unutkan” Erkekleri”

 

Elif Arzuman, “Ulus Devlet İnşasıyla Birlikte Hafızanın Revizyonu: Türkçe Romanın Kurucu Figürü Halid Ziya Uşaklıgil”

 

 

 

Öğle arası: 13.15-14.15

 

III.Oturum: 14.15-15.45

 

 

 

Kaan Kurt, “Türkçe ve Yunanca Edebiyatta Savaş, Tanıklık ve Hatırlama Biçimleri”

 

Mert Tutucu, “Auto-Bio-Graphy: Orhan Veli’nin “Ben Orhan Veli” ve Ahmet Erhan’ın “Otobiyografi” Şiirlerinde Önbelleği Tanatografik Olarak Sile-yazmak”

 

Zeynep Küçük, “Post-Kolonyal Bellek ve Hatırlamanın İmkânsızlığı: Ölüm, Tanıklık ve Temsil İlişkisini Tartışmak”

 

Deniz Çağtay Yılmaz, “68'i Yeniden Düşünmek: Bir Kuşak İki Bellek”

 

Kapanış Konuşması: 15:45-16.00